DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD MFHL V KOPŘIVNICI

Disciplinární komise
Jaroslav Štěpán vedoucí DK
Rostislav Wanke DK  2 - 3. liga
Radek Jurečka DK  1 - 3. liga
David Harok DK  1 - 2. liga

                 

Odvolávací komise
Jaroslav Štěpán vedoucí DK
Milan Okřesík vedoucí ligy
Milan Slaný zástupce vedoucího ligy
Rostislav Wanke člen odvolávací komise
Radek Jurečka člen odvolávací komise
David Harok  člen odvolávací komise
Pavel Kahánek člen odvolávací komise
Lukáš Kudlička člen odvolávací komise

 

                  Systém disciplinárního řízení:

Disciplinární komise udělí příslušnému hráči či mužstvu trest, který bude udělen nejpozději do úterý po odehraném hracím kole. Trest bude předán emailem vedoucím družstev daného zápasu, při kterém incident nastal, kopie bude rozeslána na členy disciplinární komise. Udělený trest vychází v platnosti od úterý a je možno se proti němu se odvolat do čtvrtku 12:00 hod. Po tomto termínu už nebude DK akceptovat odvolání. Ve čtvrtek po 12:00 hod. bude trest uveřejněn oficiálně na webových stránkách MHL. Pokud se daný hráč či mužstvo odvolá do termínu čtvrtek 12:00 hod. je také povinen složit tzv. odvolávací kauci ve výši 300,- Kč. V případě, že odvolání bude hodnoceno pozitivně ve prospěch postiženého hráče či mužstva, bude odvolávací kauce v plné výši navrácena zpět. V opačném případě pokud odvolávací komise potvrdí trest disciplinární komise, odvolávajícímu částka 300,- Kč nebude navrácena zpět. Odvolávací komise bude zasedat příští týden v pondělí v 16:00 hod. v prostorách ZS. Do této doby nesmí potrestaný hráč nastoupit k žádnému ligovému zápasu. Sčítání trestů pro disciplinární řízení již dále nebude platit jen pro danou sezónu, ale po každém trestu bude běžet tzv. podmínka, která bude trvat 15 zápasů od každého dalšího přiděleného trestu a bude se převádět i do další sezóny.

Systém hodnocení hráčů a družstev – tresty:

Uložené tresty a jejich následné postihy se řídí předpisy disciplinárním řádem KMHL.

Tyto postihy ukládá disciplinární komise na základě zápisu o utkání, vyjádření rozhodčích zápasu, delegáta, případně vedoucích mužstev.

Pokud rozhodčí udělí osobní trest OT 10 min., 5+OK, 5+TH je povinen po zápase provést záznam do zápisu. Čas trestu, jméno hráče, číslo hráče, družstvo trestaného hráče, případně potrestané družstvo a stručné odůvodnění uděleného trestu + podpis rozhodčího.

Jako poslední kdo provádí záznam do zápisu po utkání jsou oba rozhodčí. Pokud rozhodčí ukončí zápis je povinen tento zápis předat časomíře a nikdo už z hráčů - kapitánů, vedoucích družstev, delegátů aj. nesmí do zápisu dopisovat.

Pravidlo souběžné jízdy a hry tělem pro hráče 3. ligy:

Hra tělem je pro hráče 3. ligy povolena pouze při souběžné jízdě. Pokud toto pravidlo bude porušeno, následuje trest 2. min. za hru tělem mimo souběžnou jízdu - hrubost. Pokud bude stejným hráčem v zápase pravidlo porušeno úmyslně a opakovaně, mohou rozhodčí udělit dotyčnému hráči osobní trest 10. min. 

Specifikace trestů:

 • Menší trest – 2 min.
 • Větší trest  –  5 min.
 • Osobní trest – 10 min.
 • Osobní trest do konce utkání – 5+OK, event. 5+TH za obzvláště hrubé fauly a provinění.
 • OK = vyloučení do konce utkání
 • TH = trest ve hře
 • NZP = nesportovní způsob hry, přílišná agresivita související s úmyslem zranit protihráče, velmi závažné fauly, údery na hlavu, zákroky holí  

 

Tresty a ohodnocení:                                                                                                                          

1. Držení hole – 2 min.                                                                                                                       

2. Držení – 2 min.                                                                                                                               

3. Hákování – 2 min. se zraněním - 5 min.                                                                        

4. Nedovolené bránění – 2 min. se zraněním - 5 min.                                                      

5. Sekání – 2 min. se zraněním – 5 min.                                                                                           

6. Příliš mnoho hráčů na ledě – 2 min.                                                                              

7. Nebezpečná výzbroj – 2 min. (bez helmy, zlomená hůl)                               

8. Hráčská lavice – 2 min. (hanlivě 10 min. OT, nebo OK)                                 

9. Podražení – 2 min. se zraněním – 5 min.                                                                      

10. Napadení – 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním                           

11. Pád pod nohy – 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním                     

12. Krosček – 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním                                              

13. Úder loktem - 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním                       

14. Vysoká hůl – 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním                         

15. Vražení na hrazení - 2 min. event. 5+OK, nebo 5+TH se zraněním             

16. Hrubost (rány pěstí) - 5+OK, event. 5+TH se zraněním                               

17. Faul kolenem - 5+OK, event. 5+TH se zraněním                                                         

18. Bodnutí špičkou hole - 5+OK, event. 5+TH se zraněním                                              

19. Bodnutí koncem hole - 5+OK, event. 5+TH se zraněním                                             

20. Zásah do hlavy a krku - 5+OK, event. 5+TH se zraněním                             

21. Naražení ze zadu - 5+OK, event. 5+TH se zraněním       

                             

Pokutový řád:

Hráči: 

Počet trestů u hráčů se počítá za celou sezónu základní část + play off (play out) 

Počet stop zápasů se převádí u každého potrestaného i do nadcházející sezóny. 

 • Za nesportovní chování je považováno:
 • Napadení protihráče v přerušené hře
 • Slovní (vulgární) napadení a nerespektování rozhodnutí rozhodčího
 • Vyvolávání potyček se soupeřem
 • Úmyslné zdržování a narušování průběhu zápasu a bude dodatečně potrestáno na základě disciplinárního rozhodnutí

1. Trest v sezóně pro hráče + 15 zápasová podmínka:

1. Trest pro hráče + 15 zápasová podmínka:

 • Obdržení prvního osobního trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

 disciplinární trest v podobě udělení napomenutí   

 • Obdržení prvního vyššího trestu 5+OK (nesportovní chování) dle závažnosti trestu

stop na 1 – 2. soutěžních kol

 • Obdržení prvního vyššího trestu 5+TH (nesportovní chování + úmyslné zranění) dle závažnosti trestu

stop na 2 – 3. soutěžních kol.

stop na 4. soutěžní kola, za nesportovní chování vůči rozhodčím, časomíře a delegátovi – jedná se především o slovní hrubé urážky převyšující OT, náznaky inzultace, házení různých předmětů a hokejové výzbroje po časomíře a rozhodčích. 

stop na 8 - 20. soutěžních kol + 5. letá podmínka doživotního vyloučení, za velmi závažný a hrubý faul s úmyslem zranit protihráče – jedná se především o velmi hrubé a zákeřné fauly s úmyslem zranit protihráče - úmyslné zranění. 

 • vysvětl. podmínka doživotního vyloučení ze soutěží KMHL na dobu 5. let znamená, že potrestaný hráč po celou dobu dobu 5. let od určeného data nesmí být DK potrestán vyšším trestem stejného charakteru, tj. OK či TH za úmyslené zranění, či příliš hrubý a zavažný faul s následkem zranění. 
 • Fyzické napadení – inzultace rozhodčího, časomíry, delegáta - doživotní vyloučení hráče ze všech soutěží KMHL + 1000,- Kč finanční pokuta pro mateřský klub !!!

2. Trest v sezóně pro hráče + 15. zápasová podmínka pro hráče:

 • Obdržení druhého osobního trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

 stop na 1. soutěžní kolo  

 • Obdržení druhého vyššího trestu 5+OK (nesportovní chování) dle závažnosti trestu

stop na 3 – 5. soutěžních kol

 • Obdržení druhého vyššího trestu 5+TH (nesportovní chování + úmyslné zranění) dle závažnosti trestu

stop na 5 – 8. soutěžních kol

stop na 10. soutěžních kol + 500,- Kč finanční pokuta, za nesportovní chování vůči rozhodčím, časomíře a delegátovi – jedná se především o slovní hrubé urážky převyšující OT, náznaky inzultace, házení různých předmětů a hokejové výzbroje po časomíře a rozhodčích. 

3. Trest v sezóně pro hráče + 15 zápasová podmínka: 

 • Obdržení třetího osobního trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

stop na 2. soutěžní kola  

 • Obdržení třetího vyššího trestu 5+OK (nesportovní chování) dle závažnosti trestu

stop na 8 - 12. soutěžních kol

 • Obdržení třetího vyššího trestu 5+TH (nesportovní chování + úmyslné zranění) dle závažnosti trestu

stop na 10 - 20. soutěžních kol + 300,- Kč finanční pokuta 

doživotní vyloučení hráče ze všech soutěží KMHL + 1000,- Kč finanční pokuta, za nesportovní chování vůči rozhodčím, časomíře a delegátovi – jedná se především o slovní hrubé urážky převyšující OT, náznaky inzultace, házení různých předmětů a hokejové výzbroje po časomíře a rozhodčích. 

Podmínka: Sčítání trestů pro disciplinární řízení již dále nebude platit jen pro danou sezónu, ale po každém trestu bude běžet tzv. podmínka, která bude trvat 15 zápasů od každého dalšího přiděleného trestu a bude se převádět i do další sezóny. Po uplynutí 15 zápasů bez trestu, se další přidělený trest posuzuje jako “první v sezóně“.

 Družstvo:   

1. Trest pro družstvo v sezóně:

 • Obdržení prvního vyššího trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

disciplinární trest v podobě udělení napomenutí   

 

2. Trest pro družstvo v sezóně:

 • Obdržení druhého osobního trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

finanční pokuta 500,- Kč

 

3. Trest pro družstvo v sezóně:

Obdržení třetího osobního trestu 10 min. OT (nesportovní chování)

finanční pokuta 1000,- Kč   

 

!!! Trest pro družstvo za neoprávněný start hráče: !!!

Trest pro družstvo za administrativní chybu na soupisce:

Odebrání všech bodů v zápasech kde hrál neoprávněný hráč

 

Trest pro družstvo za úmyslný neoprávněný start hráče:

Odebrání všech bodů v zápasech kde hrál neoprávněný hráč

finanční pokuta pro družstvo 5000,- Kč + odebrání 5 již dosažených bodů

(do zaplacení pokuty nesmí žádný hráč potrestaného týmu nastoupit do žádného zápasu, ani po skončení sezony za jiný tým)

pasů bez trestu, se další přidělený trest posuzuje jako “první v sezóně“.

Pozn. Při obdržení udělených trestů stop zápasů platí, že hráč nesmí k zápasům nastoupit. Časomíra bude průběžně dostávat od DK soupis potrestaných hráčů, kteří mají na zápasy vystavenou stopku. Povinnost časomíry je na dané utkání do zápisu na druhou stranu do poznámek uvést potrestaného hráče. Součet  trestů  v podobě stop zápasů se převádí i do další sezóny!!

 • V případě, že se družstvo nemůže dostavit k zápasu, je povinno svou neúčast k stanovenému zápasu oznámit nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu. Oznámení o neúčasti před stanoveným limitem je povinen podat vedoucímu družstva soupeře, vedoucímu rozhodčích (popř. delegovaným rozhodčím) a vedoucímu soutěže MHL p. Milanovi Okřesíkovi. V případě, že takto neučiní, bude provedena kontumace v neprospěch družstva, které se k zápasu nedostavilo a toto družstvo uhradí náklady zápasu za obě družstva ve výši 2 600,- Kč + finanční pokuta 500,- Kč. Každé družstvo má možnost včasného přeložení termínu utkání pouze 1 x v aktuální sezóně.
 • Mužstvo či hráč jsou povinni uhradit stanovenou pokutu nejpozději před dalším ligovým zápasem. Pokud tak neučiní, disciplinární komise pozastaví účast potrestaného mužstva nebo mužstva potrestaného hráče v dalších zápasech MHL nereg. až do uhrazení pokuty. Pokuty bude vybírat člen disciplinární komise p. Rostislav Wanke. Za vybrané peníze za pokuty budou financování rozhodčí finálových zápasů.                           

Systém hodnocení rozhodčích:

 • Disciplinární komise doporučuje, aby rozhodčí, kteří se účastní jako hráči příslušné ligy, utkání této ligy nerozhodovali.
 • Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání nejpozději 10. min. před úvodním vhazováním.
 • Pokud utkání bude řídit pouze jeden rozhodčí, je třeba toto uvést do zápisu o zápase.
 • Pokud se rozhodčí bez omluvy nedostaví k utkání, disciplinární komise udělí rozhodčímu 300,- Kč finanční pokutu. Omluvu je třeba telefonicky potvrdit jak vedoucímu rozhodčích, tak i vedoucímu DK.

Zásady správného řízení a rozhodování zápasu:

 • Vždy posuzuj zákroky v rámci objektivity s tím, že nikoho úmyslně nepoškodíš dle platných pravidel ČSLH.
 • Schopnost spolupráce s kolegy rozhodčími, navzájem si pomáhat, nemít rozpaky požádat o pomoc. Hlavní cíl – mít poslední rozhodnutí správné.
 • Každý svůj rozhodcovský výrok řádně odpískej a proveď řádnou gestikulaci tvého odpískaného zákroku.
 • Zdržovat se prudkých gest během sdělování důvodů.
 • Zachovávej si na ledě přirozenou autoritu.
 • Slyšet jen to, co by mělo být rozhodčím slyšeno a ignorovat vše s tím nesouvisející.
 • Držet si svůj charakter, nenechat se ovlivnit situací, být stále nad věcí.
 • Posuzuj tvrdě úmyslné zákroky a agresivitu.
 • Při komunikaci s hráči, trenéry vždy hovořit a jednat klidně a s rozvahou. Co nejméně projevovat své emoce, vyhýbat se příliš dlouhým diskusím, které neprospívají plynulosti hry.
 • Upozornění k hráčům má být přímé, bez vulgárních poznámek a různých posměšků, či zesměšňování.
 • Je zakázané během hry komunikovat s hráči či trenéry na střídačce.
 • Nikdy se nebavit s hráčem o správnosti svého rozhodnutí.
 • Jediný s kým můžeš komunikovat o odpískaném zákroku je kapitán družstva, vedoucí či trenér družstva a časomíra.
 • Vyjadřovat se jednoznačně a krátce, ne však příliš krátce.
 • Nikdy rozhodně neobhajovat své rozhodnutí, jelikož by to mohlo u dalších zúčastněných vzbudit dojem, že se rozhodčí spletl nebo si není jistý svým rozhodnutím a svým dlouhým vysvětlováním to omlouvá.
 • Dávat si pozor na jazyk a tón, kterým mluvíme k hráčům, kapitánům, trenérům, vedoucím družstev a totéž vyžadovat při obrácené komunikaci.
 • Má-li kapitán, trenér vážný důvod přít se s rozhodčím o porušení pravidel, je povinností jej vyslechnout. Toto vše lze udělat bez ztráty důstojnosti a vážnosti. Rozhodovat a hrát na vysoké úrovni znamená VYSLECHNOUT, POROZUMĚT a VYSVĚTLIT.
 • Po každém zápase by si měl rozhodčí zhodnotit jím odvedenou práci, připustit si sebekritiku i připomínky ostatních. Prostor pro trvalé zlepšování.

       Hodnocení:

 • Po každém odehraném zápase mají možnost vedoucí družstev hodnotit rozhodčí dle výkonnostní stupnice jako ve škole.
 • 1.  Výborný
 • 2.  Chvalitebný
 • 3.  Dobrý
 • 4.  Dostatečný
 • 5.  Nedostatečný 
 • Vedoucí družstva pošle hodnocení za své družstvo na email vedoucímu disciplinární komise: milan.slany@centrum.cz

 Dle této předlohy:

 • Hodnocení rozhodčích družstva HC XXX
 • Zápas:  2. Liga………….. XXX – CCC
 • 1.   rozhodčí – Novák  -  5 ( Neznalost pravidel, necitlivé rozhodování, rozhodčí na otázku kapitána neodpověděl a vysmál se mu do očí)  
 • 2.   rozhodčí – Špaček – 2
 • Vedoucí družstva HC XXX – Vopršálek Jan

 

 • Pokud budete hodnotit rozhodčího známkou 5, vždy uvěďte stručné vyjádření dle předlohy rozhodčí Novák. Pokud rozhodčí obdrží během sezóny při oprávněném vyjádření vedoucích družstev 3 x za sebou hodnocení 5, bude rozhodčího výkon řešen disciplinární komisí s případným trestem pro dotyčného rozhodčího popř. finanční pokuta.

Vetace:  

 • Pokud družstvo udělí v sezóně jednomu rozhodčímu 3 x hodnocení 5 má možnost po zbytek sezóny vetovat dotyčného rozhodčího. O vetaci však musí požádat s vyjádřením vedoucího disciplinární komise a vedoucího rozhodčích, kteří společně posoudí, jestli je vetace oprávněná. Každé družstvo však může v sezóně vetovat pouze 1. rozhodčího.
 • DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO POHÁROVÉ ZÁPASY

  • Po obdržení jakéhokoliv vyššího trestu OK - TH automaticky následuje stop na další 1. pohárové utkání. Pokud družstvo vypadne a nepostupuje, což je i případ finálového utkání, automaticky se trest hráči převádí do dalšího ročníku.
  • Po velmi hrubém úmyslném zákroku s následkem zranění, či hrubé porušení pravidel, závažné nesportovní chování s následky inzultace rozhodčích, časomíry a delegátů KMHL se hráč doživotně vyloučí ze  všech pohárových utkání.     

 

                                                                                                            Vedoucí DK ……… Milan Slaný